ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Common Sense

ˈkɑːmənˈsens ˈkɒmənsens
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable B1
  عقل سلیم، شعور متعارف
  • - So far, I've had the common sense not to tweet anything ghastly.
  • - تا اینجای کار عقل سلیم حکم می‌کند چیز تندوتیزی توییت نکنم.
  • - Use your common sense.
  • - از شعور متعارفت استفاده کن.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد common sense

 1. noun sound judgment
  Synonyms: acumen, cool, experience, good reasoning, good sense, gumption, horse sense, horse sense, intelligence, levelheadedness, logic, mother wit, practicality, prudence, rationality, reason, reasonableness, sense, sensibleness, sound judgment, sound sense, soundness, sweet reason, wisdom, wit, wits
  Antonyms: foolishness, impracticality, insanity, unreasonableness
 2. adjective reasonable
  Synonyms: astute, commonsensical, cool, down-to-earth, hard-headed, judicious, levelheaded, matter-of-fact, practical, rational, realistic, sane, sensible, shrewd, sound
  Antonyms: foolish, impractical, insane, unreasonable, unsensible, unsound

ارجاع به لغت common sense

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «common sense» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/common-sense

لغات نزدیک common sense

پیشنهاد بهبود معانی