با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Desecrate

ˈdesɪkreɪt ˈdesɪkreɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  desecrated
 • شکل سوم:

  desecrated
 • سوم شخص مفرد:

  desecrates
 • وجه وصفی حال:

  desecrating
 • verb - transitive
  بی‌حرمت کردن
  • - They tried to desecrate the shrine by tying their horses in it.
  • - با بستن اسبان خود در حرم، سعی کردند به آن بی‌حرمتی کنند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد desecrate

 1. verb abuse, violate
  Synonyms: befoul, blaspheme, commit sacrilege, contaminate, defile, depredate, desolate, despoil, devastate, devour, dishonor, make lose face, mess up, pervert, pillage, pollute, profane, prostitute, ravage, sack, spoil, spoliate, waste
  Antonyms: honor, praise, sanctify

ارجاع به لغت desecrate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «desecrate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/desecrate

لغات نزدیک desecrate

پیشنهاد و بهبود معانی