با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Diet

ˈdaɪət ˈdaɪət
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dieted
 • شکل سوم:

  dieted
 • سوم شخص مفرد:

  diets
 • وجه وصفی حال:

  dieting
 • شکل جمع:

  diets
 • countable noun
  پرهیز، رژیم، برنامه
  • - His diet consisted of fruits and simple country dishes.
  • - رژیم او از میوه و غذاهای ساده‌ی روستایی تشکیل می‌شد.
  • - A diet rich in oil and meat will make a person fat.
  • - رژیم غذایی پر از چربی و گوشت آدم را چاق می‌کند.
  • - A horse's diet is different from a fish's.
  • - خوراک اسب با خوراک ماهی فرق دارد.
  • - to be on a diet
  • - رژیم داشتن، پرهیز داشتن
  • - a salt-free diet
  • - پرورد (رژیم غذایی) بی‌نمک
  • - You must stick to your diet.
  • - بایستی به رژیم غذایی خود پایبند باشی
  • - a steady diet of reading and writing
  • - برنامه‌ی مداوم خواندن و نوشتن
  • - We had that summer an unforgettable diet of classical music.
  • - در آن تابستان هر روز برنامه‌ی فراموش‌نشدنی موسیقی کلاسیک داشتیم.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • countable noun
  شورا
 • verb - intransitive
  رژیم گرفتن
  • - She dieted for a month and lost three kilograms.
  • - او یک ماه رژیم گرفت و سه کیلو لاغر شد.
  • - The doctor asked him to diet seriously.
  • - دکتر از او خواست که جدا رژیم بگیرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد diet

 1. noun abstinence from food
  Synonyms: dietary, fast, nutritional therapy, regime, regimen, restriction, starvation, weight-reduction plan
  Antonyms: indulgence
 2. noun daily intake of food
  Synonyms: aliment, bite, comestibles, commons, daily bread, edibles, fare, goodies, grubbery, menu, nourishment, nutriment, nutrition, provisions, rations, snack, subsistence, sustenance, viands, victuals
 3. verb abstain from food
  Synonyms: count calories, eat sparingly, fall off, fast, go without, lose weight, reduce, skinny down, slim, slim down, starve, tighten belt, watch weight
  Antonyms: gorge, indulge

Collocations

ارجاع به لغت diet

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «diet» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/diet

لغات نزدیک diet

پیشنهاد و بهبود معانی