با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dole

doʊl dəʊl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  doled
 • شکل سوم:

  doled
 • سوم شخص مفرد:

  doles
 • وجه وصفی حال:

  doling
 • شکل جمع:

  doles
 • noun verb - transitive
  قسمت، حصه، سرنوشت، تقسیم پول یا غذا در فواصل معین،صدقه، کمک هزینه دولتی به بیکاران، حق بیمه ایام بیکاری، اندوه، ماتم
  • - The weekly dole at a charity office.
  • - کمک‌های هفتگی که در سازمان خیریه داده می‌شود.
  • - He is still on the dole.
  • - او هنوز اعانه دریافت می‌کند.
  • - He has to accept doles.
  • - او مجبور است مقرری بگیرد.
  • - He collected old clothes and doled them out among the natives in the island.
  • - او لباسهای کهنه را جمع کرد و بین بومیان توزیع کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dole

 1. noun allowance, allocation
  Synonyms: allotment, alms, apportionment, benefit, charity, dispensation, distribution, division, donation, gift, grant, gratuity, handout, living wage, mite, modicum, parcel, pittance, portion, quota, relief, share, subsistence, trifle

ارجاع به لغت dole

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dole» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dole

لغات نزدیک dole

پیشنهاد و بهبود معانی