فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fanaticism

fəˈnætɪsɪzm fəˈnætɪsɪzm
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    تعصب، کوته‌فکری
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fanaticism

  1. noun overenthusiasm
    Synonyms: abandonment, arbitrariness, bias, bigotry, contumacy, dedication, devotion, dogma, enthusiasm, extremism, faction, frenzy, hatred, illiberality, immoderation, incorrigibility, infatuation, injustice, intolerance, madness, monomania, obsessiveness, obstinacy, partiality, partisanship, passion, prejudice, rage, single-mindedness, stubbornness, superstition, tenacity, transport, unfairness, unreasonableness, unruliness, violence, willfulness, zeal, zealotry
    Antonyms: disinterest, impartiality, unenthusiasm

ارجاع به لغت fanaticism

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fanaticism» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fanaticism

لغات نزدیک fanaticism

پیشنهاد بهبود معانی