فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Foam

foʊm fəʊm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  foamed
 • شکل سوم:

  foamed
 • سوم شخص مفرد:

  foams
 • وجه وصفی حال:

  foaming
 • شکل جمع:

  foams

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - intransitive adverb uncountable
  کف، جوش‌وخروش، حباب‌های ریز، کف کردن، کف به دهان آوردن
  • - After the storm, the sea was covered with foam.
  • - پس از توفان دریا از کف پوشیده شده بود.
  • - foam mattress
  • - تشک ابری
  • - Boiling milk foams.
  • - شیر جوشان کف می‌کند.
  • - a glass of foaming beer
  • - یک لیوان آبجو پرکف
  • - He was foaming at the mouth with anger.
  • - از شدت خشم دهانش کف کرده بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد foam

 1. noun bubbles formed from a liquid
  Synonyms: cream, fluff, froth, head, lather, scum, spray, spume, suds, surf, yeast
 2. verb become bubbly
  Synonyms: aerate, boil, burble, effervesce, ferment, fizz, froth, gurgle, hiss, lather, seethe, simmer, sparkle
  Antonyms: become flat

Collocations

ارجاع به لغت foam

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «foam» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/foam

لغات نزدیک foam

پیشنهاد بهبود معانی