ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Comparative

kəmˈpærətɪv kəmˈpærətɪv
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  comparatives
 • صفت تفضیلی:

  more comparative
 • صفت عالی:

  most comparative

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  دستور زبان وجه تفضیلی، صیغه‌ی تفضیلی (صفت و قید)
  • - The comparative of the adjective "big" is "bigger".
  • - bigger وجه تفضیلی صفت big است.
  • - The comparative of the adverb "quickly" is "more quickly".
  • - more quickly صیغه‌ی تفضیلی قید quickly است.
 • adjective
  مقایسه‌ای، تطبیقی، سنجشی (مطالعه و روش و غیره)
  • - The comparative analysis of the two companies' financial reports revealed significant differences in their profit margins.
  • - تجزیه‌وتحلیل تطبیقی گزارش‌های مالی این دو شرکت، تفاوت‌های قابل توجهی را در حاشیه‌ی سود آن‌ها نشان داد.
 • adjective
  دستور زبان تفضیلی، برتر (صفت و قید)
  • - The comparative form of the adjective "tall" is "taller."
  • - taller وجه برتر صفت tall است.
  • - The comparative form of the adjective "big" is "bigger."
  • - bigger صیغه‌ی تفضیلی صفت big است.
 • adjective
  نسبی
  • - living in comparative comfort
  • - زندگی کردن در آسایش نسبی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد comparative

 1. adjective approximate, close to
  Synonyms: allusive, analogous, approaching, by comparison, comparable, conditional, connected, contingent, contrastive, correlative, corresponding, equivalent, in proportion, like, matching, metaphorical, near, not absolute, not positive, parallel, provisional, qualified, related, relative, restricted, rivaling, similar, vying, with reservation
  Antonyms: unequal, unlike

لغات هم‌خانواده comparative

ارجاع به لغت comparative

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «comparative» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/comparative

لغات نزدیک comparative

پیشنهاد بهبود معانی