ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Composite

ˈkɑːmpəzɪt ˈkɒmpəzət
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  composites
 • صفت تفضیلی:

  more composite
 • صفت عالی:

  most composite

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  مخلوط، مختلط، همنهشت، همنهشته، ترکیب، آمیزه، هم نهاده
  • - a composite picture
  • - تصویر هم‌نهشته
 • noun countable
  چیز مرکب
  • - a bicycle made of a light composite
  • - دوچرخه‌ی ساخته‌شده از یک آلیاژ (هم‌نهشته‌ی) سبک
  • - a composite of several styles
  • - ترکیبی از چند سبک گوناگون
 • noun countable
  (سینما و تلویزیون) تصویر ترکیبی، تصویری مرکب از دو یا چند عنصر تصویری که جداگانه عکس برداری یا فیلم برداری شده باشند، تصویر ترکیبی که چهره ی مظنونین توسط توضیحات شاهدان طراحی میشود
  • - a composite sketch
  • - طرحی ترکیبی
 • verb - transitive
  مرکب ساختن
  • - composited four soil samples.
  • - چهار نمونه خاک را ترکیب کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد composite

 1. adjective combined, mixed
  Synonyms: blended, complex, compound, conglomerate, melded, synthesized
  Antonyms: homogeneous, simple, unblended, uncombined, uniform, unmixed
 2. noun combination, mixture
  Synonyms: amalgam, amalgamation, blend, combo, commixture, complex, compost, compound, conglomerate, fusion, immixture, intermixture, medley, mix, olio, pasteup, stew, synthesis, union

ارجاع به لغت composite

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «composite» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/composite

لغات نزدیک composite

پیشنهاد بهبود معانی