ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Corrode

kəˈroʊd kəˈrəʊd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  corroded
 • شکل سوم:

  corroded
 • سوم شخص مفرد:

  corrodes
 • وجه وصفی حال:

  corroding

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive adverb
  خوردن (اسید و فلزات)، پوسیدن، زنگ زدن (فلزات)
  • - Some acids corrode metals.
  • - برخی اسیدها فلزات را می‌خورند.
  • - Gold does not corrode easily.
  • - طلا به آسانی خورده نمی‌شود.
  • - The car's radiator is completely corroded.
  • - رادیاتور اتومبیل کاملاً زنگ زده است.
  • - She felt that jealousy had corroded her relationship with her husband.
  • - احساس می‌کرد که حسادت رابطه‌ی او با شوهرش را خراب کرده است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد corrode

 1. verb wear away; eat away
  Synonyms: bite, canker, consume, corrupt, destroy, deteriorate, erode, gnaw, impair, oxidize, rot, rust, scour, waste
  Antonyms: aid, build, fortify, help

ارجاع به لغت corrode

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «corrode» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/corrode

لغات نزدیک corrode

پیشنهاد بهبود معانی