با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deteriorate

dɪˈtɪriəreɪt dɪˈtɪəriəreɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  deteriorated
 • شکل سوم:

  deteriorated
 • سوم شخص مفرد:

  deteriorates
 • وجه وصفی حال:

  deteriorating
 • verb - intransitive adverb
  بدتر کردن، خراب کردن، روبه‌زوال گذاشتن
  • - Wood deteriorates faster in damp places.
  • - چوب در جاهای مرطوب زودتر خراب می‌شود.
  • - The relations between the two countries have been deteriorating for sometime.
  • - مدتی است که روابط بین دو کشور رو به خرابی می‌رود.
  • - Aunt Turan's health is fast deteriorating.
  • - سلامتی عمه توران به سرعت رو به وخامت است.
  • - a deterioration of the weather conditions
  • - بدتر شدن وضع آب و هوا
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deteriorate

 1. verb decay, degenerate
  Synonyms: adulterate, alloy, become worse, be worse for wear, break, corrode, corrupt, crumble, debase, debilitate, decline, decompose, degrade, deprave, depreciate, descend, disimprove, disintegrate, ebb, fade, fail, fall apart, flag, go downhill, go to pieces, go to pot, go to the dogs, hit the skids, impair, injure, languish, lapse, lessen, lose it, lose quality, lower, mar, pervert, regress, retrograde, retrogress, rot, sink, skid, slide, spoil, undermine, vitiate, weaken, wear away, worsen
  Antonyms: build, construct, develop, get better, improve

ارجاع به لغت deteriorate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deteriorate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deteriorate

لغات نزدیک deteriorate

پیشنهاد و بهبود معانی