با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Degenerate

dɪˈdʒenəreɪt dɪˈdʒenəreɪt dɪˈdʒenəreɪt dɪˈdʒenəreɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  degenerated
 • شکل سوم:

  degenerated
 • سوم شخص مفرد:

  degenerates
 • وجه وصفی حال:

  degenerating
 • شکل جمع:

  degenerates
 • noun verb - intransitive adjective adverb
  رو به انحطاط گذاردن، فاسد شدن، پست‌شده، سوی نشیب رفتن
  • - Their discussion degenerated into a free-for-all.
  • - بحث آن‌ها به کتک‌کاری کشید.
  • - Her health is degenerating.
  • - سلامتی او رو به وخامت است.
  • - a degenerate society
  • - جامعه‌ی روبه انحطاط
  • - degenerate art
  • - هنر منحط
  • - This degenerate seduced my sister!
  • - این نابکار خواهر مرا از راه به‌در کرد!
  • - Tissues that degenerate quickly.
  • - بافته‌ایی که بسرعت فاسد می‌شوند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد degenerate

 1. adjective corrupt, deteriorated
  Synonyms: base, debased, debauched, decadent, decayed, degenerated, degraded, demeaned, depraved, dissolute, effete, failing, fallen, flatitious, immoral, infamous, low, mean, miscreant, nefarious, overripe, perverted, retrograde, retrogressive, rotten, sinking, unhealthy, vicious, villainous, vitiated, wicked, worsen
  Antonyms: moral, upright, virtuous
 2. verb decay, deteriorate
  Synonyms: backslide, come apart at seams, corrode, corrupt, decline, decrease, deprave, descend, die on vine, disimprove, disintegrate, fall off, go downhill, go to pieces, go to the dogs, lapse, lessen, regress, retrogress, return, revert, rot, sink, slip, vitiate, worsen
  Antonyms: develop, improve

ارجاع به لغت degenerate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «degenerate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/degenerate

لغات نزدیک degenerate

پیشنهاد و بهبود معانی