با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Degrade

dɪˈɡreɪd dɪˈɡreɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  degraded
 • شکل سوم:

  degraded
 • سوم شخص مفرد:

  degrades
 • وجه وصفی حال:

  degrading
 • verb - transitive
  تنزل کردن، تنزل دادن
 • verb - transitive
  پست کردن، خفت دادن، تنزل رتبه دادن، منحط کردن
  • - Statesmen whom greed has degraded into nepotists.
  • - دولتمردانی که به‌دلیل حرص و آز به کارچاق‌کنی می‌پردازند.
  • - Films that degrade women.
  • - فیلم‌هایی که از ارزش زن می‌کاهد.
  • - to degrade oneself by cheating in an examination
  • - با تقلب در امتحان خود را بی‌آبرو کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد degrade

 1. verb shame, humiliate
  Synonyms: abase, belittle, bemean, bench, break, bump, bust, canker, cast down, cheapen, corrupt, cut down to size, debase, debauch, declass, decry, degenerate, demean, demote, depose, deprave, derogate, deteriorate, detract, diminish, disbar, discredit, disgrace, dishonor, disparage, downgrade, humble, impair, injure, lessen, lower, mudsling, pan, pervert, put down, reduce, rule out, run down, shoot down, sink, slam, take down, take down a peg, tear down, vitiate, weaken
  Antonyms: admire, approve, elevate, honor, promote, upgrade

Collocations

 • feel degraded

  احساس هتک آبرو کردن، احساس خفت کردن

ارجاع به لغت degrade

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «degrade» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/degrade

لغات نزدیک degrade

پیشنهاد و بهبود معانی