با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dishearten

ˌdɪsˈhɑːrtn̩ dɪsˈhɑːtn̩
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disheartened
 • شکل سوم:

  disheartened
 • سوم شخص مفرد:

  disheartens
 • وجه وصفی حال:

  disheartening
 • verb - transitive
  دلسرد کردن، نومید کردن
  • - The news that the commander had been shot disheartened the soldiers.
  • - خبر تیر خوردن فرمانده سربازان را دل‌سرد کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dishearten

 1. verb depress, ruin one’s hopes
  Synonyms: cast down, chill, crush, damp, dampen, dash, daunt, deject, demoralize, deter, discourage, disincline, dismay, disparage, dispirit, get down, humble, humiliate, indispose, put a damper on, put down, shake, throw a pall over
  Antonyms: encourage, hearten, inspirit

ارجاع به لغت dishearten

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dishearten» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dishearten

لغات نزدیک dishearten

پیشنهاد و بهبود معانی