با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dampen

ˈdæmpən ˈdæmpən
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dampened
 • شکل سوم:

  dampened
 • سوم شخص مفرد:

  dampens
 • وجه وصفی حال:

  dampening
 • verb - transitive adverb
  خفه کردن، خفه شدن، تعدیل کردن
 • verb - transitive adverb
  رطوبت پیدا کردن، مرطوب کردن، افسرده شدن
  • - The rain didn't even dampen the ground.
  • - باران زمین را حتی نم‌دار هم نکرد.
  • - First dampen the sponge.
  • - اول اسفنج را نم‌دار بکن.
  • - His reluctance dampened our enthusiasm.
  • - بی‌میلی او شوق و ذوق ما را کم کرد.
  • - A rise in production costs could dampen our sales.
  • - بالا رفتن هزینه‌ی تولید ممکن است فروش ما را کساد کند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dampen

 1. verb make wet
  Synonyms: bedew, besprinkle, dabble, humidify, moisten, rinse, spray, sprinkle, water, wet
  Antonyms: dry
 2. verb spoil spirits
  Synonyms: allay, check, chill, cloud, cool, curb, dash, deaden, deject, depress, diminish, discourage, dismay, dispirit, dull, humble, inhibit, moderate, muffle, mute, restrain, stifle
  Antonyms: brighten, encourage, hearten, inspirit, uplift

ارجاع به لغت dampen

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dampen» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dampen

لغات نزدیک dampen

پیشنهاد و بهبود معانی