Deaden معنی

 • Verb - transitive Adverb
  خرف کردن، بی‌حس و بی‌روح کردن، بی‌جان شدن
  • - Cutting the music deadened the party.
  • - قطع موسیقی مهمانی را بی‌روح و مرده کرد.
  • - to deaden a blow
  • - از شدت ضربه کاستن
  • - His criticism deadened our enthusiasm.
  • - انتقاد او شوق ما را از بین برد.
  • - drugs that deaden pain
  • - داروهایی که درد را می‌کشند
آخرین به‌روزرسانی:
 • فونتیک آمریکایی

  ˈdedn
 • فونتیک بریتانیایی

  ˈdedn

مترادف و متضاد deaden

لغات نزدیک deaden