با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Drench

drentʃ drentʃ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  drenched
 • شکل سوم:

  drenched
 • سوم شخص مفرد:

  drenches
 • وجه وصفی حال:

  drenching
 • شکل جمع:

  drenches
 • noun verb - transitive
  خیساندن، نوشانیدن، آب دادن
  • - a salad drenched in brandy
  • - سالادی که در براندی خوابانده شده است
  • - a rain drenched forest
  • - جنگل خیس از باران
  • - to administer a drench to a horse
  • - داروی آبگونه به اسب خوراندن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد drench

 1. verb wet thoroughly
  Synonyms: deluge, dip, douse, drown, duck, dunk, flood, imbrue, immerse, impregnate, inundate, pour, saturate, seethe, soak, sodden, sop, souse, steep, submerge, teem
  Antonyms: dry, parch

ارجاع به لغت drench

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «drench» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/drench

لغات نزدیک drench

پیشنهاد و بهبود معانی