با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deluge

ˈdeljuːdʒ ˈdeljuːdʒ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  deluged
 • شکل سوم:

  deluged
 • سوم شخص مفرد:

  deluges
 • وجه وصفی حال:

  deluging
 • شکل جمع:

  deluges
 • noun verb - transitive
  آب و هوا سیل، طوفان، غرق کردن، طوفان ایجاد کردن
  • - Suddenly, the rain turned into a deluge.
  • - ناگهان باران به رگبار شدید تبدیل شد.
  • - A deluge of letters invaded the radio station.
  • - سیلی از نامه به ایستگاه رادیو سرازیر شد.
  • - The village was deluged with muddy water.
  • - آب گل‌آلود دهکده را فرا گرفت.
  • - We were deluged with phone calls.
  • - ما را تلفن باران کردند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deluge

 1. noun downpour, flood of something
  Synonyms: avalanche, barrage, cataclysm, cataract, drencher, flux, inundation, niagara, overflowing, overrunning, pour, rush, spate, torrent
 2. verb inundate with water
  Synonyms: douse, drench, drown, engulf, flood, flush, gush, overflow, overrun, overwhelm, pour, sluice, soak, sop, souse, stream, submerge, swamp, wet, whelm
 3. verb overwhelm
  Synonyms: abound, crowd, engulf, flood, glut, inundate, overcome, overcrowd, overload, overrun, oversupply, snow, snow under, swamp, teem

Collocations

 • the deluge

  (انجیل) طوفان نوح (Noah's flood هم می‌گویند)

ارجاع به لغت deluge

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deluge» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deluge

لغات نزدیک deluge

پیشنهاد و بهبود معانی