فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Florid

ˈflɔː- / / ˈflɑː- ˈflɒrɪd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  پوشیده از گل، پرگل، سلیس و شیوا، گلگون
  • - the florid cheeks of Mehri's children
  • - گونه‌های گلگون بچه‌های مهری
  • - Some poets of the Indian style have florid poems.
  • - برخی از شعرای سبک هندی اشعار پرتصنعی دارند.
  • - the floridity of his style
  • - تصنع زیاد از حد سبک او
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد florid

 1. adjective very elaborate
  Synonyms: aureate, baroque, busy, decorative, embellished, euphuistic, figurative, flamboyant, flowery, fussy, garnished, grandiloquent, high-flown, luscious, magniloquent, ornamental, ornamented, ornate, overblown, pretentious, rhetorical, rich, sonorous
  Antonyms: inelaborate, natural, plain, undecorated, unornate
 2. adjective flushed, ruddy
  Synonyms: blowzy, flush, glowing, high-colored, pink, reddened, rubicund, sanguine
  Antonyms: pale, pallid, white

ارجاع به لغت florid

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «florid» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/florid

لغات نزدیک florid

پیشنهاد بهبود معانی