فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Gainsay

ˌɡeɪnˈseɪ ˌɡeɪnˈseɪ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  مخالفت، انکار، انکار کردن، رد کردن، نقض کردن
  • - This is a fact that cannot be gainsaid.
  • - این واقعیتی ‌انکارناپذیر نیست.
  • - I disagree with him and I will gainsay him!
  • - با او مخالفم و (حرف) او را نفی می‌کنم!
  • - No country is strong enough to gainsay us.
  • - هیچ کشوری آن‌قدر نیرومند نیست که با ما مخالفت کند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد gainsay

 1. verb contradict
  Synonyms: combat, contravene, controvert, cross, deny, disaffirm, disagree, disclaim, disprove, dispute, fight, impugn, negate, negative, oppose, refute, repudiate, resist, traverse, withstand
  Antonyms: agree, concur, go along

ارجاع به لغت gainsay

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «gainsay» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/gainsay

لغات نزدیک gainsay

پیشنهاد بهبود معانی