با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lunatic

ˈluːnətɪk ˈluːnətɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  lunatics
 • noun adjective
  دیوانه، مجنون، ماه‌زده
  • - lunatic asylum
  • - دیوانه خانه
  • - lunatic behavior
  • - رفتار دیوانه‌وار
  • - Political lunatics who would do anything.
  • - سیاست‌مداران احمقی که از هیچ‌کاری رو گردان نیستند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lunatic

 1. adjective crazy, mad
  Synonyms: absurd, baked, balmy, bananas, bonkers, cracked, crazed, daft, demented, deranged, dippy, flaky, flipped out, foolish, freaked out, fried, idiotic, insane, irrational, kooky, loco, maniac, maniacal, nonsensical, nutty, preposterous, psyched out, psychotic, schizoid, screwy, stupid, unsound, whacko, zany
  Antonyms: healthy, sane, sensible
 2. noun person who is crazy, mad
  Synonyms: crackpot, crank, cuckoo, demoniac, flake, fruitcake, kook, lamebrain, loon, maniac, neurotic, nut, paranoid, psycho, psychopath, psychotic, scatterbrain, schizophrenic, sociopathic
  Antonyms: sane

ارجاع به لغت lunatic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lunatic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lunatic

لغات نزدیک lunatic

پیشنهاد بهبود معانی