به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Stumbling Block

ˈstəmbl̩ɪŋblɑːk ˈstʌmbl̩ɪŋblɒk
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    stumbling blocks

معنی

  • noun phrase
    سنگ لغزش، مانع، موجب لغزش، سبب سقوط
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد stumbling block

  1. noun hindrance
    Synonyms: Catch-22, barricade, barrier, blockage, catch, catch, clog, complication, delay, deterrent, difficulty, discouragement, drag, drawback, fly in the ointment, handicap, hindrance, hitch, holdup, hurdle, impediment, limitation, obstacle, obstruction, restraint, road block, road block, setback, snag, stone in one's path, stumbling stone

ارجاع به لغت stumbling block

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «stumbling block» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/stumbling-block

لغات نزدیک stumbling block

پیشنهاد بهبود معانی