با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Tactics

American: ˈtæktɪks British: ˈtæktɪks
آخرین به‌روزرسانی:
  • plural preposition
    جنگ فن، تدابیر جنگی، جنگ‌دانی، رزم‌آرایی، فنون
    • - These tactics will not work.
    • - این ترفندها کاری از پیش نخواهد برد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد tactics

  1. noun strategy
    Synonyms: approach, campaign, channels, course, defense, device, disposition, generalship, line, maneuver, maneuvering, means, method, move, plan, plan of attack, ploy, policy, procedure, red tape, scheme, stratagem, system, tack, technique, trick, way

ارجاع به لغت tactics

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «tactics» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/tactics

لغات نزدیک tactics

پیشنهاد بهبود معانی