ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Course

kɔːrs kɔːs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  coursed
 • شکل سوم:

  coursed
 • سوم شخص مفرد:

  courses
 • وجه وصفی حال:

  coursing
 • شکل جمع:

  courses

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A1
  مسیر، سیر، سیر حرکت
  • - a river's course
  • - مسیر رودخانه
  • - the course of the bicycle race
  • - مسیر مسابقه‌ی دوچرخه‌سواری
 • noun countable
  خط سیر، راستا
  • - the course of true love
  • - روند عشق راستین
  • - the effects of this event on the course of the war
  • - تأثیر این رویداد در تحول جنگ
 • noun uncountable
  (وسایل نقلیه) جهت حرکت
  • - The airplane was forced to change (its) course.
  • - هواپیما مجبور شد جهت حرکت خود را عوض کند.
 • noun countable
  شیوه، روش، راه
  • - the wisest course
  • - عاقلانه‌ترین راه
 • noun countable
  دوره
  • - a race course
  • - زمین مسابقه
  • - A course of injections was also prescribed.
  • - یک دوره آمپول نیز تجویز شد.
 • noun countable
  (آموزش) کلاس، آموزه، دوره‌ی آموزشی
  • - a course in English literature
  • - کلاسی درباره‌ی ادبیات انگلیسی
  • - He passed all of his college courses.
  • - او در همه‌ی کلاس‌های دانشگاهی خود قبول شد.
  • - He has taken only two three-credit courses.
  • - او فقط دو درس سه واحدی برداشته است.
 • noun countable
  (غذا) پرس، کرس
  • - The second course (of the dinner) consisted of salad and the fifth, of fried fish.
  • - بخش دوم (شام)، سالاد و بخش پنجم ماهی سرخ‌کرده بود.
  • - a seven-course dinner
  • - شام هفت بخشی (دارای هفت کرس)
 • verb - transitive
  تعقیب کردن
  • - We coursed him at the heels.
  • - از نزدیک او را تعقیب کردیم.
 • noun countable
  لایه، طبقه، (معماری) ردیف آجر (یا سفال پشت بام و غیره)
 • noun countable
  (زمان) طول، طی
  • - The law must take its course.
  • - قانون باید مراحل خود را طی کند.
  • - The illness ran its course.
  • - بیماری مراحل خود را طی کرد.
  • - in the course of a week
  • - در یک هفته، ظرف (یا طی) یک هفته
 • verb - transitive
  شکار کردن/ تعقیب کردن(با سگ های شکاری)
 • verb - transitive
  (تند) رفتن، کورس دادن، مسابقه دادن، (مسیری را) طی کردن
 • verb - intransitive
  جاری شدن، جریان داشتن
  • - Blood coursed through his veins.
  • - خونش به جوش آمد.
  • - Tears coursed down her cheeks.
  • - اشک از گونه‌هایش سرازیر شد.
  • - Of course, he doesn't know (that) we have come.
  • - البته او نمی‌داند که ما آمده‌ایم.
  • - Of course not!
  • - البته که نه!
  • - this is a structure which, of course, will collapse
  • - این بناییست که البته خلل خواهد یافت
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد course

 1. noun progress, advance
  Synonyms: advancement, chain, channels, consecution, continuity, development, flow, furtherance, line, manner, march, movement, order, plan, policy, polity, procedure, program, progression, red tape, row, scheme, sequel, sequence, series, string, succession, system, unfolding, way
 2. noun path, channel
  Synonyms: aisle, aqueduct, boards, byway, canal, circuit, conduit, direction, duct, flow, groove, itinerary, lap, line, movement, orbit, passage, range, road, route, run, rut, scope, stream, tack, track, trail, trajectory, watercourse, way
 3. noun length of action
  Synonyms: duration, elapsing, lapse, passage, passing, progress, sweep, term, time
 4. noun plan of study
  Synonyms: class, conference, curriculum, discussion group, interest, laboratory, lecture, matriculation, meeting, method, period, preparation, procedure, program, regimen, schedule, seminar, session, speciality, subject
 5. verb flow; run
  Synonyms: career, chase, dart, dash, follow, gallop, gush, hasten, hunt, hurry, hustle, pursue, race, rush, scamper, scoot, scurry, speed, spring, stream, surge, tumble

Collocations

Idioms

 • as a matter of course

  طبق روال معمول، به‌طورطبیعی، خود به خود

 • in due course

  به موقع خود، به هنگام خود، به نوبه‌ی خود

 • in the course of time

  با گذشت زمان، پس از چندی، در طول زمان، در طی زمان، با گذر زمان

 • of course

  البته، محققاً، بی‌گمان، زینهار، طبیعتاً، طبعاً

 • run one's course

  دوره‌ی معمولی خود را طی کردن (سپری کردن)

 • stay the course (or stick the course)

  دلسرد نشدن و کار را دنبال کردن

ارجاع به لغت course

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «course» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/course

لغات نزدیک course

پیشنهاد بهبود معانی