با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lecture

ˈlektʃər ˈlektʃə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lectured
 • شکل سوم:

  lectured
 • سوم شخص مفرد:

  lectures
 • وجه وصفی حال:

  lecturing
 • شکل جمع:

  lectures
 • countable noun
  سخنرانی، خطابه، کنفرانس، درس
  • - His lecture lasted three hours.
  • - سخنرانی او سه ساعت طول کشید.
  • - We went to a lecture on Italian art.
  • - به یک کنفرانس درمورد هنر ایتالیایی رفتیم.
 • countable verb - intransitive
  سخنرانی کردن، خطابه گفتن، نطق کردن
  • - He lectured on philosophy.
  • - او درباره‌ی فلسفه سخنرانی کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lecture

 1. noun lesson, speech
  Synonyms: address, allocution, chalk talk, discourse, disquisition, harangue, instruction, oration, pep talk, pitch, soapbox, spiel, talk
 2. noun speech of criticism
  Synonyms: castigation, censure, chiding, dressing-down, going-over, harangue, moralism, preaching, preachment, rebuke, reprimand, reproof, scolding, sermon, talking-to, telling off
 3. verb give a lesson, speech
  Synonyms: address, declaim, deliver, discourse, expound, get on a soapbox, give a talk, harangue, hold forth, orate, prelect, recite, speak, spiel, spout, talk, teach
 4. verb criticize lengthily
  Synonyms: admonish, berate, chide, exprobate, flay, give going-over, give piece of mind, moralize, preach, rank on, rate, reprimand, reprove, scold, sermonize, tell off
  Antonyms: praise

لغات هم‌خانواده lecture

ارجاع به لغت lecture

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lecture» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lecture

لغات نزدیک lecture

پیشنهاد و بهبود معانی