با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Gallop

ˈɡæləp ˈɡæləp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  galloped
 • شکل سوم:

  galloped
 • سوم شخص مفرد:

  gallops
 • وجه وصفی حال:

  galloping
 • شکل جمع:

  gallops

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - intransitive adverb
  تاخت، چهار نعل، چهارنعل رفتن، تازیدن
  • - He galloped home barefoot.
  • - با پای برهنه به طرف منزل خود دوید.
  • - This is not a book to be read at a gallop.
  • - این کتابی نیست که بشود آن‌را با عجله خواند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد gallop

 1. verb bolt, race with slight jumping motion
  Synonyms: amble, canter, career, course, dart, dash, fly, hasten, hurdle, hurry, jump, leap, lope, pace, rack, run, rush, shoot, speed, spring, sprint, stride, tear along, trot, zoom

Collocations

ارجاع به لغت gallop

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «gallop» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/gallop

لغات نزدیک gallop

پیشنهاد بهبود معانی