ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Borderline

ˈbɔːrdərlaɪn ˈbɔːdəlaɪn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  مرزی، در مرز، بینابینی
  • - She displayed borderline behavior.
  • - رفتار بینابینی از خود نشان داد.
  • - He had a borderline talent for singing, as he was neither exceptional nor completely untalented.
  • - او استعدادی مرزی در خوانندگی داشت؛ نه استثنایی بود و نه کاملاً بی‌استعداد.
 • noun singular
  خط مرزی، نوار مرزی، سرحد، مرز
  • - Barbed wire was stretched along the borderline.
  • - سیم خاردار در راستای خط مرز کشیده شده بود.
  • - The borderline between love and hate is often blurred.
  • - سرحد بین عشق و نفرت اغلب مبهم است.
  • - the narrow borderline between laughter and tears
  • - مرز باریک بین خنده و اشک
 • adverb
  حدوداً، تاحدی، تقریباً
  • - His behavior at the party was borderline inappropriate.
  • - رفتارش در مهمانی تقریباً نامناسب بود.
  • - I'm feeling borderline exhausted after working all day.
  • - بعد از تمام روز کاری، تاحدی احساس خستگی می‌کنم.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد borderline

 1. adjective inexact
  Synonyms: ambiguous, ambivalent, doubtful, dubitable, equivocal, indecisive, indefinite, indeterminate, marginal, open, problematic, uncertain, unclassifiable, unclear, undecided, unsettled
  Antonyms: certain, definite, exact, sure

ارجاع به لغت borderline

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «borderline» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/borderline

لغات نزدیک borderline

پیشنهاد بهبود معانی