ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Column

ˈkɑːləm ˈkɒləm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  columns

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B2
  ستون (روزنامه و مجله)
  • - a sports column
  • - ستون ورزشی
  • - The financial column offers valuable advice on saving and investing money.
  • - در ستون مالی توصیه‌های ارزشمندی در مورد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پول ذکر می‌شود.
 • noun countable C1
  ستون، ردیف (هر بلوک عمودی از کلمات یا اعداد)
  • - The teacher asked the students to add up the numbers in each column.
  • - معلم از دانش‌آموزان خواست تا اعداد هر ستون را جمع کنند.
  • - The spreadsheet had a column for expenses and a column for income.
  • - صفحه‌ی گسترده دارای یک ردیف برای هزینه‌ها و یک ردیف برای درآمد بود.
 • noun countable
  معماری ستون
  • - the stone columns of Persepolis
  • - ستون‌های سنگی تخت‌جمشید
  • - The columns of the cathedral reached towards the sky.
  • - ستون‌های کلیسای جامع سر به فلک کشیده بود.
 • noun
  هر چیز ستون‌مانند (از نظر شکل و غیره)
  • - columns of smoke
  • - ستون‌هایی از دود
  • - a column of water
  • - ستونی از آب
 • noun countable
  ستون، صف (از افراد یا وسایل نقلیه‌ی در حال حرکت)
  • - The column of soldiers marched through the city streets in perfect formation.
  • - صف سربازان با آرایش کامل در خیابان‌های شهر رژه رفتند.
  • - a column of enemy's tanks
  • - ستونی از تانک‌های دشمن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد column

 1. noun line, procession
  Synonyms: cavalcade, company, file, list, platoon, queue, rank, row, string, train
 2. noun pillar
  Synonyms: brace, buttress, caryatid, colonnade, cylinder, mast, minaret, monolith, monument, obelisk, pedestal, peristyle, pier, pilaster, post, prop, pylon, shaft, standard, stay, stele, support, totem, tower, underpinning, upright

Idioms

 • agony column(s)

  (در روزنامه و مجله) بخشی که در آن نامه‌های خوانندگان چاپ و مسائل شخصی آنها رایزنی می‌شود.

ارجاع به لغت column

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «column» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/column

لغات نزدیک column

پیشنهاد بهبود معانی