ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Commitment

kəˈmɪtmənt kəˈmɪtmənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  commitments

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun B2
  سرسپردگی، ارتکاب، حکم توقیف، تعهد، الزام
  • - He will stand by his commitments.
  • - او به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
  • - his commitment to prison after a trial
  • - تحویل او به زندان بعد از محاکمه
  • - Because of other commitments, I will not be able to go to the party tonight.
  • - به واسطه‌ی مشغله‌های دیگر امشب نخواهم توانست به مهمانی بروم.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد commitment

 1. noun assurance; obligation
  Synonyms: charge, committal, devoir, duty, engagement, guarantee, liability, must, need, ought, pledge, promise, responsibility, undertaking, vow, word
  Antonyms: broken promise, denial, refusal

لغات هم‌خانواده commitment

ارجاع به لغت commitment

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «commitment» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/commitment

لغات نزدیک commitment

پیشنهاد بهبود معانی