با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Depth

depθ depθ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  depths
 • countable uncountable noun
  ژرفا، عمق، قعر، گودی
  • - What is the average depth of this river?
  • - عمق متوسط این رود چقدر است؟
  • - a box has three dimensions: length, width and depth
  • - جعبه سه بعد دارد: درازا، پهنا و ژرفا
  • - at a depth of fifty meters
  • - در ژرفای پنجاه متری
  • - The depth of a mother's love is inexplicable.
  • - عمق عشق مادر وصف‌ناپذیر است.
  • - the depth of winter
  • - شور زمستان، چله‌ی زمستان
  • - in the depths of the forest
  • - در ژرفنای جنگل
  • - the depths of the sea
  • - اعماق دریا
  • - They were shocked that morality has fallen to such depths.
  • - آن‌ها از این که اخلاقیات به چنین ورطه‌ای افتاده است، یکه خوردند.
  • - Their football team is good but it lacks depth.
  • - تیم فوتبال آن‌ها خوب است؛ ولی افراد ذخیره کم دارد.
  • - the depth of his knowledge of English literature
  • - عمق دانش او در ادبیات انگلیسی
  • - an in-depth study of Shakespeare's sonnets
  • - بررسی عمیق غزلیات شکسپیر
  • - an analysis in depth
  • - تجزیه و تحلیل دقیق و کامل
  • - in the depths of despair
  • - در ورطه‌ی نومیدی
  • - When they talk about mathematics, I'm out of my depth.
  • - وقتی که درباره‌ی ریاضیات حرف می‌زنند، چیزی دستگیرم نمی‌شود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد depth

 1. noun distance down or across
  Synonyms: base, bottom, declination, deepness, draft, drop, expanse, extent, fathomage, intensity, lower register, lowness, measure, measurement, pit, pitch, profoundness, profundity, remoteness, sounding
  Antonyms: height
 2. noun insight, wisdom
  Synonyms: acuity, acumen, astuteness, brain, discernment, intellect, intelligence, keenness, penetration, profoundness, profundity, sagacity, sense, sharpness, weightiness

Collocations

Idioms

لغات هم‌خانواده depth

ارجاع به لغت depth

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «depth» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/depth

لغات نزدیک depth

پیشنهاد و بهبود معانی