با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lighted

ˈlaɪtɪd ˈlaɪtɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lit
 • شکل سوم:

  lit
 • سوم شخص مفرد:

  lights
 • وجه وصفی حال:

  lighting
 • adjective
  روشن، درخشان
  • - The lighted candles glowed in the darkness.
  • - شمع‌های روشن در تاریکی می‌درخشیدند.
  • - a lighted fuse
  • - فتیله‌ی روشن
  • - the lighted lanterns
  • - فانوس‌های درخشان
  • - the lighted city
  • - شهر درخشان
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات هم‌خانواده lighted

ارجاع به لغت lighted

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lighted» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lighted

لغات نزدیک lighted

پیشنهاد و بهبود معانی