فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Attraction

əˈtrækʃn əˈtrækʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  attractions

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  کشش، جذب، کشندگی
  • - Akbar could not explain his attraction for Zary.
  • - اکبر نمی‌توانست شیفتگی خود را نسبت به زری توصیف کند.
  • - the attraction of her voice
  • - دلکشی صدایش
 • جاذبه
  • - tourist attraction
  • - جاذبه‌ی گردشگری
  • - One of the city's chief attractions is its cleanliness.
  • - یکی از جاذبه‌های عمده‌ی شهر نظافت آن است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد attraction

 1. noun ability to draw attention; something that draws attention
  Synonyms: allure, allurement, appeal, attractiveness, bait, captivation, charm, chemistry, come-on, courting, draw, drawing power, enchantment, endearment, enthrallment, enticement, fascination, gravitation, inclination, inducement, interest, invitation, it, lure, magnetism, pull, seduction, solicitation, temptation, tendency
  Antonyms: repulsion, revulsion

Collocations

 • tourist attractions

  جاذبه‌های توریستی، گیرایی‌های گردشگری، جاذبه‌های گردشگری

Idioms

 • coming attractions

  (امریکا - در سینماها) برنامه‌های آینده

لغات هم‌خانواده attraction

ارجاع به لغت attraction

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «attraction» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/attraction

لغات نزدیک attraction

پیشنهاد بهبود معانی