فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Avenue

ˈævənuː ˈævənjuː
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  avenues

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable C1
  خیابان ، کوچه باغ، راه مفر
  • - Paris has many avenues lined by trees.
  • - پاریس خیابان‌های زیادی دارد که در هر سو درخت دارند.
  • - Books are avenues to knowledge.
  • - کتاب، راه دستیابی به دانش است.
  • - We must explore every avenue.
  • - باید به هر دری بزنیم (باید همه‌ی راه‌ها را آزمایش کنیم).
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد avenue

 1. noun street; path
  Synonyms: access, alley, approach, boulevard, channel, course, drive, entrance, entry, exit, outlet, parkway, passage, pathway, promenade, road, route, thoroughfare, way

ارجاع به لغت avenue

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «avenue» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/avenue

لغات نزدیک avenue

پیشنهاد بهبود معانی