با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deck

dek dek
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  decked
 • شکل سوم:

  decked
 • سوم شخص مفرد:

  decks
 • وجه وصفی حال:

  decking
 • شکل جمع:

  decks
 • countable noun verb - transitive
  دستینه، دسته
 • countable noun verb - transitive
  عرشه، عرشه کشتی، کف، سطح، آراستن،زینت کردن، عرشه‌دار کردن، پوشاندن، (در ورق‌بازی) یکدسته ورق
  • - The ship's deck was covered by cargo.
  • - عرشه‌ی کشتی از بار پوشیده شده بود.
  • - He sat on the top deck of the bus.
  • - او در طبقه‌ی دوم اتوبوس نشست.
  • - a deck of cards
  • - دسته‌ی ورق، یک دست ورق
  • - He decked his assailants.
  • - او مهاجمان خود را بر زمین افکند.
  • - The hall was decked out with flowers and flags.
  • - تالار با گل و پرچم آذین شده بود.
  • - She had decked herself out in a yellow, tinseled dress.
  • - او خود را به لباس پولک‌دار زردی مزین کرده بود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deck

 1. verb put on clothing, usually nice
  Synonyms: accouter, adorn, appoint, array, attire, beautify, bedeck, clothe, decorate, dress, dress up, embellish, festoon, garland, garnish, grace, gussy up, ornament, prettify, primp, slick, trim
  Antonyms: disrobe, unclothe

Collocations

Idioms

 • clear the decks

  1- (برای آمادگی رزمی و غیره) عرشه‌ی کشتی را (از چیزهای غیرضروری) پاک کردن 2- آماده‌ی عمل شدن

 • hit the deck

  (امریکا - عامیانه) 1- (از بستر) برخاستن 2- آماده‌ی عمل شدن 3- (در زلزله یا انفجار و غیره) خود را بر زمین افکندن 4- (در اثرضربه و غیره) نقش بر زمین شدن

 • on deck

  (عامیانه) 1- آماده، در دسترس 2- منتظر نوبت

ارجاع به لغت deck

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deck» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deck

لغات نزدیک deck

پیشنهاد بهبود معانی