با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Defame

dɪˈfeɪm dɪˈfeɪm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  defamed
 • شکل سوم:

  defamed
 • سوم شخص مفرد:

  defames
 • وجه وصفی حال:

  defaming
 • verb - transitive
  بدنام کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد defame

 1. verb inflict libel or slander
  Synonyms: asperse, bad-mouth, belie, besmirch, blacken, blister, calumniate, cast aspersions on, cast slur on, denigrate, detract, discredit, disgrace, dishonor, disparage, do a number on, knock, malign, pan, put zingers on, roast, scandalize, scorch, slam, smear, speak evil of, stigmatize, throw mud at, traduce, vilify, villainize, vituperate
  Antonyms: approve, commend, compliment, exalt, praise

ارجاع به لغت defame

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «defame» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/defame

لغات نزدیک defame

پیشنهاد و بهبود معانی