با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Known

noʊn nəʊn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • مصدر:

  know
 • گذشته‌ی ساده:

  knew
 • سوم شخص مفرد:

  knows
 • وجه وصفی حال:

  knowing
 • شکل جمع:

  knowns
 • صفت تفضیلی:

  more known
 • صفت عالی:

  most known
 • adjective
  شناخته، شناخته‌شده، دانسته، واثق، معروف
  • - The causes of this disease are thoroughly known.
  • - علل این بیماری کاملاً شناخته شده‌ است.
  • - a known expert
  • - کارشناس معروف
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد known

 1. adjective famous, popular
  Synonyms: accepted, acknowledged, admitted, avowed, celebrated, certified, common, confessed, conscious, down pat, established, familiar, hackneyed, manifest, noted, notorious, obvious, patent, plain, proverbial, published, received, recognized, well-known
  Antonyms: obscure, unknown

لغات هم‌خانواده known

ارجاع به لغت known

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «known» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/known

لغات نزدیک known

پیشنهاد و بهبود معانی