با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Knowing

ˈnoʊɪŋ ˈnəʊɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  knew
 • شکل سوم:

  known
 • سوم شخص مفرد:

  knows
 • صفت تفضیلی:

  more knowing
 • صفت عالی:

  most knowing
 • noun adjective
  کاردان، فهمیده، باهوش، زیرکانه
  • - a knowing look
  • - نگاهی زیرکانه
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد knowing

 1. adjective experienced, aware
  Synonyms: alive, apprehensive, astute, awake, brainy, bright, brilliant, canny, clever, cognizant, competent, conscious, conversant, cool, crack, deliberate, discerning, expert, insightful, intelligent, intended, intentional, judicious, knowledgeable, observant, perceptive, percipient, qualified, quick, quick-witted, sagacious, sage, sensible, sentient, sharp, skillful, slick, smart, sophic, sophisticated, tuned-in, vigilant, watchful, well-informed, wise, with-it, witting, worldly, worldly-wise
  Antonyms: inexperienced, unaware, uncognizant, unknowing

لغات هم‌خانواده knowing

ارجاع به لغت knowing

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «knowing» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/knowing

لغات نزدیک knowing

پیشنهاد و بهبود معانی