به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Stack

stæk stæk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  stacked
 • شکل سوم:

  stacked
 • سوم شخص مفرد:

  stacks
 • وجه وصفی حال:

  stacking
 • شکل جمع:

  stacks

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive
  توده، کومه، خرمن، دودکش، دسته، بسته، پشته، مقدار زیاد، قفسه کتابخانه، توده کردن، کومه کردن، انباشتن
 • noun verb - transitive
  پشته، پشته کردن
  • - a stack of dry wood
  • - یک پشته چوب خشک
  • - haystack
  • - کپه‌ی کاه
  • - a stack of old letters
  • - توده‌ای از نامه‌های قدیمی
  • - a stack of books
  • - کتاب‌های روی‌هم‌چیده
  • - a stack of dishes
  • - بشقاب‌های روی‌هم‌چیده
  • - a stack of money
  • - کوهی از پول
  • - I have a stack of work to do.
  • - یک عالمه کار دارم.
  • - They stacked the boxes on each other.
  • - جعبه‌ها را روی هم چیدند.
  • - They had stacked the files in one corner of the room.
  • - پرونده‌ها را در گوشه‌ای از اتاق انباشته کرده بودند.
  • - He stacks his cards and nobody notices it.
  • - او ورق جور می‌کند و کسی هم متوجه نمی‌شود.
  • - They stacked juries.
  • - آنان هیئت‌های منصفه را از میان هواداران خود انتخاب می‌کردند.
  • - How does he stack up against the competition?
  • - در مقایسه با رقبای خود چطور است؟
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد stack

 1. noun pile
  Synonyms: assemblage, bank, bundle, cock, drift, heap, hill, hoard, load, mass, mound, mountain, pack, pyramid, sheaf
 2. verb pile up
  Synonyms: accumulate, amass, bank up, cock, drift, heap, hill, load, mound, pile, rick, stockpile
  Antonyms: unstack

Phrasal verbs

 • stack up

  روی‌ هم انباشتن، جمع کردن، گرد آوردن

  مقایسه کردن

Idioms

 • stack the cards (or deck)

  1- ورق جور کردن (به‌طور تقلب‌آمیز) 2- قرار و مدار سری گذاشتن، گاوبندی کردن

ارجاع به لغت stack

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «stack» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/stack

لغات نزدیک stack

پیشنهاد بهبود معانی