به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Bundle

ˈbʌndl ˈbʌndl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  bundled
 • شکل سوم:

  bundled
 • سوم شخص مفرد:

  bundles
 • وجه وصفی حال:

  bundling
 • شکل جمع:

  bundles

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive countable C2
  بقچه، بسته، مجموعه، دسته کردن، به‌صورت گره درآوردن، بقچه بستن
  • - Pari sorted the underpants and socks into neat bundles.
  • - پری زیرشلواری‌ها و جوراب‌ها را به‌طور منظم دسته‌دسته کرد.
  • - a bundle of five-dollar notes
  • - یک دسته اسکناس پنج دلاری
  • - He wrapped his clothes in a bundle.
  • - او لباس‌های خود را در بقچه پیچید.
  • - a bundle of books
  • - یک بسته کتاب
  • - a bundle of logs
  • - یک پشته هیزم
  • - This machine presses and bundles the hay.
  • - این دستگاه کاه را فشرده و عدل‌بندی می‌کند.
  • - He went to Alaska and made a bundle.
  • - به آلاسکا رفت و پول هنگفتی به‌دست آورد.
  • - They bundled away the pregnant servant to her village.
  • - کلفت آبستن را فورا به ده خود فرستادند.
  • - My grandson, Ramin, is a bundle of joy.
  • - نوه‌ی من، رامین، یک دنیا شادی است.
  • - Today I am a bundle of nerves.
  • - امروز خیلی عصبی هستم.
  • - As soon as school ended, my mother would bundle us off to Kish.
  • - به مجرد تمام شدن مدرسه مادرم ما را راهی کیش می‌کرد.
  • - She bundled up her sewing things and put them away.
  • - لوازم دوزندگی خود را بسته‌بندی کرد و کنار گذاشت.
  • - I don't really go a bundle on this kind of music.
  • - من واقعاً چندان از این نوع موسیقی خوشم نمی‌آید.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد bundle

 1. noun accumulation, package of something
  Synonyms: array, assortment, bag, bale, batch, box, bunch, carton, clump, cluster, collection, crate, group, heap, lot, mass, pack, package, packet, pallet, parcel, pile, quantity, roll, set, stack, wad
 2. verb accumulate, package
  Synonyms: bale, bind, clothe, fasten, pack, palletize, tie, truss, wrap
  Antonyms: disperse, divide, let go, scatter, separate, spread

Phrasal verbs

 • bundle off

  با عجله راهی کردن، بی‌مقدمه فرستادن

 • bundle up

  جامه گرم پوشیدن، زیاد لباس پوشیدن

  بسته‌بندی کردن، بستن و کنار گذاشتن

Idioms

ارجاع به لغت bundle

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «bundle» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/bundle

لغات نزدیک bundle

پیشنهاد بهبود معانی