با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Desist

dɪˈzɪst / / dɪˈsɪst dɪˈzɪst / / dɪˈsɪst
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  desisted
 • شکل سوم:

  desisted
 • سوم شخص مفرد:

  desists
 • وجه وصفی حال:

  desisting
 • verb - intransitive
  بازایستادن، دست برداشتن از، دست کشیدن
  • - I wish you would desist from bombarding newspapers with letters.
  • - دلم می‌خواهد که دست از نامه‌پرانی به روزنامه‌ها برداری.
  • - The court ordered him to desist from putting his garbage in the street.
  • - دادگاه به او دستور داد که از قرار دادن زباله در خیابان دست بردارد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد desist

 1. verb stop, refrain from
  Synonyms: abandon, abstain, avoid, break off, cease, discontinue, end, forbear, give over, give up, halt, have done with, knock off, leave off, not do, pause, quit, relinquish, resign, surcease, suspend, yield
  Antonyms: carry on, continue, endure, go on, keep on, persevere, restart, resume

ارجاع به لغت desist

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «desist» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/desist

لغات نزدیک desist

پیشنهاد و بهبود معانی