با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Discontinue

ˌdɪskənˈtɪnjuː ˌdɪskənˈtɪnjuː
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  discontinued
 • شکل سوم:

  discontinued
 • سوم شخص مفرد:

  discontinues
 • وجه وصفی حال:

  discontinuing
 • verb - transitive adverb
  ادامه ندادن، بس کردن، موقوف کردن، قطع کردن
  • - Bus service between these two cities has been discontinued.
  • - خدمات اتوبوسرانی بین این دو شهر قطع شده است.
  • - I am planning to discontinue my subscription.
  • - خیال دارم آبونمان خود را قطع کنم.
  • - She wanted to discontinue her education.
  • - او می‌خواست از تحصیل دست بکشد.
  • - After the death of her partner, she discontinued the firm.
  • - پس از مرگ شریکش تجارت‌خانه را تعطیل کرد.
  • - The delivery of mail to homes was discontinued for two days.
  • - تحویل پست به منازل دو روز متوقف شد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد discontinue

 1. verb prevent activity from going on
  Synonyms: abandon, bag it, blow off, break off, call it quits, cease, close, desist, disconnect, disjoin, dissever, disunite, drop, end, finish, give over, give up, halt, interpose, interrupt, intervene, kill, knock off, leave off, part, pause, put an end to, quit, refrain from, scrub, separate, stop, surcease, suspend, terminate
  Antonyms: carry on, continue, restart, retry

ارجاع به لغت discontinue

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «discontinue» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/discontinue

لغات نزدیک discontinue

پیشنهاد و بهبود معانی