با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Domestic

dəˈmestɪk dəˈmestɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more domestic
 • صفت عالی:

  most domestic
 • adjective
  داخلی، درون‌مرزی، ساخت میهن، وطنی، بومی
  • - domestic products
  • - فرآورده‌های ساخت میهن
  • - Canada's domestic affairs
  • - امور داخلی کانادا
  • - domestic industries
  • - صنایع بومی
 • adjective
  خانگی، خانوادگی، خانه‌دار، وابسته یا مربوط به خانه
  • - domestic chores
  • - کارهای مربوط به خانه
  • - The baby's birth doubled her domestic problems.
  • - تولد نوزاد مسائل خانوادگی او را دو برابر کرد.
 • adjective
  اهلی، رام، بومی، خانگی
  • - domestic animals
  • - حیوانات اهلی
  • - The domestic cat purred.
  • - گربه‌ی خانگی خرخر کرد.
 • countable noun
  مستخدم، خدمتکار، نوکر، کلفت
  • - We used to have four domestics.
  • - ما چهار مستخدم داشتیم.
  • - The domestic prepared a delicious meal for the family.
  • - خدمتکار غذای خوشمزه‌ای برای خانواده آماده کرد.
 • informal countable noun
  انگلیسی بریتانیایی جنگ داخلی، درگیری داخلی
 • noun
  (معمولاً به صورت جمع) کالای داخلی، تولید داخلی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد domestic

 1. adjective household
  Synonyms: calm, devoted, domiciliary, family, home, homelike, home-loving, homely, indoor, pet, private, sedentary, settled, stay-at-home, subdued, submissive, tame, trained, tranquil
  Antonyms: business, industrial, office
 2. adjective not foreign
  Synonyms: handcrafted, home-grown, homemade, indigenous, inland, internal, intestine, intramural, municipal, national, native
  Antonyms: alien, foreign

لغات هم‌خانواده domestic

ارجاع به لغت domestic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «domestic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/domestic

لغات نزدیک domestic

پیشنهاد بهبود معانی