به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Frustration

frʌˈstreɪʃn frʌˈstreɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  frustrations

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable C1
  درماندگی، استیصال، ناامیدی، ناکامی، سرخوردگی، نارضایتی، ناخرسندی، کلافگی
  • - Lack of freedom is a big frustration.
  • - نبودن آزادی سرخوردگی بزرگی است.
  • - The constant delays and setbacks caused frustration among the team.
  • - تاخیرها و ناکامی‌های مداوم باعث ناامیدی تیم شد.
  • - life's daily frustrations
  • - ناکامی‌های روزمره‌ی زندگی
 • noun uncountable
  ناکام‌کننده، مستاصل‌کننده، عجزانگیز، مایوس‌کننده
  • - The computer malfunction was frustration.
  • - نقص کامپیوتر مایوس‌کننده بود.
  • - She let out a sigh of frustration when her car wouldn't start again.
  • - وقتی ماشینش دوباره روشن نشد، آهی عجزانگیز کشید.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد frustration

 1. noun disappointment, thwarting
  Synonyms: annoyance, bitter pill, blocking, blow, bummer, chagrin, circumvention, contravention, curbing, defeat, disgruntlement, dissatisfaction, downer, drag, failure, fizzle, foiling, grievance, hindrance, impediment, irritation, letdown, nonfulfillment, nonsuccess, obstruction, old one-two, resentment, setback, unfulfillment, vexation
  Antonyms: aid, assistance, cooperation, encouragement, facilitation, help, support

ارجاع به لغت frustration

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «frustration» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/frustration

لغات نزدیک frustration

پیشنهاد بهبود معانی