فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Receiving

rɪˈsiːvɪŋ rɪˈsiːvɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  received
 • شکل سوم:

  received
 • سوم شخص مفرد:

  receives

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable A2
  حقوق (مال مسروقه‌) خرید و فروش
  • - If you buy an iPad from a friend who told you he stole it from the store where he works, you could be arrested for receiving stolen property.
  • - اگر از یکی از دوستانتان آی‌پدی بخرید که به شما گفته باشد آن را از فروشگاهی که در آن کار می‌کند دزدیده است، ممکن است به دلیل خرید اموال مسروقه دستگیر شوید.
  • - Penalties for Receiving Stolen Property
  • - مجازات خرید و فروش اموال مسروقه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد receiving

 1. verb Receive as a retribution or punishment
  Synonyms: taking, obtaining, catching, acquiring, collecting, getting, earning, holding, appropriating, welcoming, incurring, deriving, supporting, reaping, assuming, accepting, intromitting, securing, winning, greeting, arrogating, admitting, experiencing, drawing, entertaining, enduring, pocketing, redeeming, finding, seizing, containing, procuring, gaining, allowing
  Antonyms: refusing, giving, discarding
 2. verb Express willingness to have in one's home or environs
  Synonyms: welcoming, admitting, inviting, entertaining, installing, permitting, inducting, accepting, initiating, accommodating, greeting, introducing, hosting
  Antonyms: calling, delivering, presenting, offering, giving, visiting
 3. verb To support
  Synonyms: propping, sustaining, bearing
 4. verb Experience as a reaction
  Synonyms: encountering, suffering, getting, experiencing, meeting
 5. adjective
  Synonyms: being given, inheriting, gathering, making, bringing in, be the recipient, be the target, get, take
  Antonyms: disbursing, awarding

لغات هم‌خانواده receiving

ارجاع به لغت receiving

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «receiving» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/receiving

لغات نزدیک receiving

پیشنهاد بهبود معانی