ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conquest

ˈkɑːŋkwest ˈkɒŋkwest
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  conquests

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  غلبه، پیروزی، غلبه کردن
  • - the conquest of England by the Romans
  • - تسخیر انگلستان توسط رومی‌ها
  • - conquest of the space
  • - دستیابی بر فضا
  • - The first king to make conquests ...
  • - (فردوسی) نخستین خدیوی که کشور گشود ...
  • - The newcomer, a handsome man, made many conquests.
  • - تازه‌وارد که مرد خوش‌قیافه‌ای بود، زن‌های متعددی را به تور زد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conquest

 1. noun defeat, victory
  Synonyms: acquisition, annexation, appropriation, big win, clean sweep, conquering, coup, defeating, discomfiture, grand slam, invasion, killing, occupation, overthrow, rout, routing, score, splash, subdual, subjection, subjugation, success, takeover, triumph, vanquishment, win
  Antonyms: failure, forfeit, loss, surrender, yielding
 2. noun enchantment; person enchanted
  Synonyms: acquisition, adherent, admirer, captivation, catch, enthrallment, enticement, fan, feather in cap, follower, prize, seduction, supporter, worshiper

Collocations

 • the (norman) conquest

  فتح انگلستان توسط نورمانها (در سال 1066 میلادی)

ارجاع به لغت conquest

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conquest» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conquest

لغات نزدیک conquest

پیشنهاد بهبود معانی