با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dedicate

ˈdedɪkeɪt ˈdedɪkeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dedicated
 • شکل سوم:

  dedicated
 • سوم شخص مفرد:

  dedicates
 • وجه وصفی حال:

  dedicating
 • verb - transitive adjective
  اهدا کردن، اختصاص دادن، وقف کردن، پیشکش
  • - He dedicated his life to the service of God.
  • - او عمر خود را وقف خدمت خدا کرد.
  • - He dedicated his book to his wife.
  • - او کتاب خود را به همسرش تقدیم کرد.
  • - The building will be formally dedicated on Sunday.
  • - ساختمان روز یکشنبه رسما گشایش خواهد یافت.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dedicate

 1. verb donate, set aside for special use
  Synonyms: address, allot, apply, apportion, appropriate, assign, commit, consign, devote, give, give over to, inscribe, offer, pledge, restrict, surrender
  Antonyms: misapply, misuse, steal, take
 2. verb sanctify
  Synonyms: anoint, bless, consecrate, hallow, set apart
  Antonyms: alienate, desecrate, misuse

ارجاع به لغت dedicate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dedicate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dedicate

لغات نزدیک dedicate

پیشنهاد بهبود معانی