با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Disjointed

dɪsˈdʒɔɪntɪd dɪsˈdʒɔɪntɪd
آخرین به‌روزرسانی:
 • adjective
  بیربط، گسیخته، متلاشی، در رفته، نامربوط
  • - a disjointed society
  • - جامعه‌ی از هم گسیخته
  • - A disjointed cooked chicken.
  • - مرغ پخته‌ای که تکه‌تکه شده است.
  • - disjointed words
  • - واژه‌های نامربوط
  • - disjointed conversation
  • - مکالمه‌ی بی سر و ته
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disjointed

 1. adjective loose, disconnected
  Synonyms: aimless, confused, cool, discontinuous, disordered, displaced, disunited, divided, far-out, fitful, fuzzy, inchoate, incoherent, incohesive, irrational, jumbled, muddled, out-of-it, out-to-lunch, rambling, separated, spaced-out, spacey, spasmodic, split, unattached, unconnected, unorganized
  Antonyms: coherent, connected, contiguous, jointed, ordered, united

ارجاع به لغت disjointed

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disjointed» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/disjointed

لغات نزدیک disjointed

پیشنهاد بهبود معانی