ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cultivation

ˌkʌltəˈveɪʃn ˌkʌltəˈveɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  cultivations

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  کشت، زراعت، تربیت، تهذیب، ترویج
  • - to bring under cultivation
  • - زیر کشت بردن
  • - The cultivation of rice requires plenty of water.
  • - کشت برنج نیاز به آب فراوان دارد.
  • - the cultivation of new kinds of honey bees
  • - پرورش انواع جدید زنبور عسل
  • - a man of charm and cultivation
  • - مردی جذاب و با‌فرهنگ
  • - the cultivation of new friendships
  • - ایجاد رفاقت‌های جدید
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cultivation

 1. noun development of land for growing
  Synonyms: agrology, agronomics, agronomy, farming, gardening, horticulture, planting, plowing, tillage, tilling, working
 2. noun culture, sophistication, education
  Synonyms: advancement, aestheticism, breeding, civility, civilization, delicacy, discernment, discrimination, enlightenment, gentility, good taste, grounding, improvement, learning, letters, manners, polish, progress, refined taste, refinement, schooling, taste
  Antonyms: ignorance, unsophistication
 3. noun nurture, help
  Synonyms: advancement, advocacy, development, encouragement, enhancement, fostering, furtherance, patronage, promotion, support
  Antonyms: destruction, harm, hurt, neglect

ارجاع به لغت cultivation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cultivation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cultivation

لغات نزدیک cultivation

پیشنهاد بهبود معانی