با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Literature

ˈlɪt̬ərətʃər ˈlɪtrətʃə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  literatures
 • uncountable noun
  ادبیات، ادب و هنر، مطبوعات، انواع نوشته
  • - Persian literature
  • - ادبیات فارسی
  • - the medical literature
  • - متون پزشکی
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد literature

 1. noun written matter, both fictional and nonfictional
  Synonyms: abstract, article, belles-lettres, biography, books, brochure, classics, comment, composition, critique, discourse, discussion, disquisition, dissertation, drama, essay, exposition, findings, history, humanities, information, leaflet, letters, lit, literary works, lore, novel, observation, pamphlet, paper, poetry, précis, prose, report, research, story, summary, theme, thesis, tract, treatise, treatment, writings, written work
  Antonyms: speech

لغات هم‌خانواده literature

ارجاع به لغت literature

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «literature» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/literature

لغات نزدیک literature

پیشنهاد و بهبود معانی