ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Vacillating

American: ˈvæsəˌletɪŋ British: ˈvæsɪleɪtɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  vacillated
 • شکل سوم:

  vacillated
 • سوم شخص مفرد:

  vacillates

معنی‌ها

 • adjective
  در نوسان
 • adjective
  مردد، دودل
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد vacillating

 1. adjective Uncertain in purpose or action
  Synonyms: changeable, inconstant, uncertain, irresolute, shifting, volatile, unreliable, wavering, fickle, unstable, mutable, fluctuating, hesitant, fitful, hesitating, vacillant, unsettled, unsteady, oscillating, capricious, swaying, tentative, undecided, unsure, vibrating
  Antonyms: constant, steady, unchanging
 2. verb To change one's attitudes or policies, for example
  Synonyms: wavering, swinging
 3. verb Be undecided about something; waver between conflicting positions or courses of action
  Synonyms: wavering, wobbling, hesitating, staggering, pausing, oscillating, halting, veering, tottering, fluctuating, teetering, faltering, swaying, shifting, vibrating, dawdling, seesawing, rocking, dithering, fluttering, hovering, alternating
 4. verb Go back and forth
  Synonyms: wavering, tottering, staggering, wobbling, weaving, swaying, teetering
  Antonyms: staying, remaining

ارجاع به لغت vacillating

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vacillating» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vacillating

لغات نزدیک vacillating

پیشنهاد بهبود معانی