ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Capricious

kəˈprɪʃəs kəˈprɪʃəs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more capricious
 • صفت عالی:

  most capricious

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  هوس‌باز، دمدمی‌مزاج، هوس‌ران
  • - The people's support for him was very capricious.
  • - حمایت مردم از او از روی هوس بود.
  • - She capriciously decided to sell the house and buy jewellery.
  • - او از روی هوس‌بازی تصمیم گرفت که خانه را بفروشد و جواهر بخرد.
 • adjective
  (مهجور) تخیلی، پرخواب و خیال
  • - in March the weather became capricious again.
  • - در ماه مارس هوا دوباره متغیر شد.
  • - a capricious market
  • - بازار بی‌ثبات
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد capricious

 1. adjective given to sudden behavior change
  Synonyms: any way the wind blows, arbitrary, blowing hot and cold, careless, changeful, contrary, crotchety, effervescent, erratic, every which way, fanciful, fickle, fitful, flaky, flighty, freakish, gaga, helter-skelter, humorsome, impulsive, inconstant, kinky, lubricious, mercurial, moody, mutable, notional, odd, picky, punchy, queer, quirky, temperamental, ticklish, unpredictable, unreasonable, unstable, up and down, vagarious, variable, volatile, wayward, whimsical, yo-yo
  Antonyms: constant, dependable, sensible, staid, steadfast, steady

ارجاع به لغت capricious

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «capricious» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/capricious

لغات نزدیک capricious

پیشنهاد بهبود معانی